Category

Openbare ruimte

Category

Prinses Beatrixlaan als stadscorridor

In opdracht van de gemeente Rijswijk schreven wij een ambitiedocument voor de Prinses Beatrixlaan. Op basis van dit document wil de gemeente hernieuwde integrale en ruimtelijke bouwstenen formuleren voor de op stapel staande ontwikkelingen, met het accent op de thema’s groen, landschap en ecologie. Dit document is vastgesteld…

Visie op groen Ridderkerk

De gemeenteraad van Ridderkerk heeft onlangs de Groenvisie 2021-2025 vastgesteld. Een visie waar wij het afgelopen jaar samen met de gemeente in een intensief proces vorm aan hebben mogen geven. De Groenvisie van Ridderkerk, getiteld ‘Groen is onze toekomst’, is ontwikkeld als groeidocument. Niet een visie die over…

Herinrichting Kerkstraat Hendrik-Ido-Ambacht

In samenspraak met de bewoners van de Kerkstraat hebben wij een nieuw profiel ontworpen wat recht doet aan het historische karakter van de straat en waarbij de relatie met de Waal wordt verbeterd. De Kerkstraat is van oorsprong de verbinding tussen de dorpen Hendrik-Ido-Ambacht en Oostendam. De straat…

Schoolplein Compaen VMBO

Studio Marchel-Wim van Dongen is door het Compaen VMBO gevraagd het buitenterrein van de school opnieuw te ontwerpen en zorg te dragen voor een juiste realisatie. Belangrijkste eisen: meer samenhang, meer groen, meer te doen en betere verlichting. Het Compaen VMBO is een school van ca. 600 leerlingen.…

Trias VMBO

Schoolplein Trias VMBO

Het Trias VMBO is een school in Krommenie met ca. 1600 leerlingen. Trias valt onder OVO-Zaanstad, een schoolbestuur van zeven scholen voor VMBO, Havo en VWO en een praktijkschool. Het schoolgebouw en het omliggende schoolterrein is in 2006 opgeleverd. Het gebouw voldoet aan de eisen en wensen van…

Ontwerp schoolplein Zuiderzeecollege Zaandam

Eind 2012 opende het nieuwe schoolgebouw van het Zuiderzee College in Zaandam haar deuren. Het moderne gebouw, ontworpen door FKG architecten aan de zaan, biedt plaats aan 700 VMBO leerlingen.Van buiten is het gebouw ingetogen door gebruik van baksteen, mat aluminium en bescheiden raampartijen. Van binnen is het…

Revitalisatie Koopvaardersplantsoen Amsterdam

In opdracht van de gemeente Amsterdam werken wij aan de revitalisering van het Koopvaardersplantsoen in de wijk Banne Buiksloot in Amsterdam Noord. Een plantsoen van 2.3 hectare dat ruimte en functionaliteit moet bieden aan de toekomstige en bestaande omwonenden en een nieuwe centrale schakel moet gaan vormen in…

Groen schoolplein IKC Noordrijk Amsterdam

IKC (integraal kind centrum) Noordrijk is een brede school die bestaat sinds 2006. In 2012 heeft zij een prachtig nieuw gebouw (van SKETS architectuurstudio) gekregen met daarin verschillende functies: openbare school, kinderdagopvang, buitenschoolse opvang, speeltuin, gymzaal en multifunctionele wijkfuncties. Het gebouw is een moderne interpretatie van een tuindorp…

Openbare ruimte Baanhoek-West Sliedrecht

Baanhoek-West is een Vinex-locatie aan de oostrand van Sliedrecht waar de komende jaren 950 huur- en koopwoningen worden gebouwd. Inmiddels zijn er zo’n 300 woningen opgeleverd. Daarnaast zijn er een kerk, een gezondheidscentrum, een treinhalte, een HOV-D busroute (Hoogwaardig Openbaar Vervoer Drechtsteden) en een school voor speciaal basisonderwijs…

Openbare ruimte wijk Stadspark ‘s-Heerenberg

Ten zuiden van het stadspark van ‘s-Heerenberg is in 2013 gestart met de bouw van een kleinschalige nieuwe woonwijk: wijk Stadspark. Het ontwerp van Stadspark ’s-Heerenberg is geïnspireerd op de oorspronkelijke begijnhofjes, de architectuur van het naastgelegen kloostergebouw en de inrichting van de voormalige kloostertuin. Studio Marchel-Wim van…