Baanhoek-West is een Vinex-locatie aan de oostrand van Sliedrecht waar de komende jaren 950 huur- en koopwoningen worden gebouwd. Inmiddels zijn er zo’n 300 woningen opgeleverd. Daarnaast zijn er een kerk, een gezondheidscentrum, een treinhalte, een HOV-D busroute (Hoogwaardig Openbaar Vervoer Drechtsteden) en een school voor speciaal basisonderwijs gerealiseerd en in gebruik genomen.

Studio Marchel-Wim van Dongen is gevraagd het ontwerp van de buitenruimte voor de hele woonwijk te verzorgen.

Visie
Het plan van Baanhoek-West leunt sterk op de onderliggende landschappelijke structuur waardoor in de uiteindelijke situatie het poldergevoel op verschillende schaalniveaus voelbaar blijft. De nieuwe wijk sluit hierbij aan op de voor Sliedrecht zo kenmerkende relatie met het rivierenlandschap. De sfeer die de nieuwe wijk moet gaan uitstralen is die van ‘een tuinstad in een modern jasje’.
Voor de inrichting van de openbare ruimte van Baanhoek-West wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de identiteit van de tuinstad vertaald naar de wijkdelen. Hierbij wordt gestreefd naar een inrichting die recht doet aan het voor Sliedrecht zo kenmerkende karakter van ingetogenheid en landschappelijke herkenbaarheid.

Dit houdt in:

  • -Veel aandacht voor de afwerking van de grenzen tussen privé en openbaar en tussen privé en prive
  • -Duurzame materialen
  • -Terughoudende kleurstellingen
  • -Eenduidig materiaalgebruik
  • -Zo min mogelijk differentiatie
  • -Architectuur spreekt
  • -Groen verbindt

Bij de inrichting wordt onderscheid gemaakt in de volgende bouwstenen:

De externe buitenruimte
Parkzones inclusief bovenwijkse infrastructuur als groene ruggengraat met een eigen vormentaal.

De interne buitenruimte
4 Wijkthema’s; Eilanden, Ovaal, Veld en Weilanden. Elk met een eigen vormentaal.
Onderverdeling per wijkdeel in straten, (groen-)plekken en accenten.

Comments are closed.