De gemeenteraad van heeft onlangs de Groenvisie 2021-2025 vastgesteld. Een visie waar wij het afgelopen jaar samen met de gemeente in een intensief proces vorm aan hebben mogen geven.

De Groenvisie van Ridderkerk, getiteld ‘Groen is onze toekomst‘, is ontwikkeld als groeidocument. Niet een visie die over 5 jaar in een la belandt maar een visie die aanzet tot ontwikkelen en verspreiden van kennis over , waaronder het inzichtelijk maken van de . Daarnaast wordt ingezet op het aanleren van nieuwe werkwijzen met groen, zoals methodes voor , en worden resultaten jaarlijks gemonitord.

Een concreet voorbeeld: waar nu sprake is van het conserveren van monumentale , gaat gericht gewerkt worden aan het maken van toekomstige monumentaliteit. “Op welke plek kunnen nieuwe bomen komen die we minstens 200 jaar oud kunnen laten worden?”.

Voor Ridderkerk zijn zes ‘groene' ambities geformuleerd. Een daarvan is de ambitie om de van het eiland IJsselmonde te worden. De winst zit hem hier vooral in de kwaliteit en kwantiteit van het buurtgroen. Dit betekent onder meer anders kijken naar kap en herplant. Moet er een boom weg dan komt er een betere voor terug, of twee.

Een andere ambitie is het zorgen voor een rijke . Niet door zomaar wat te vergroenen, maar te werken vanuit een visie op biodiversiteit. Bij elke project zal een ecoloog worden betrokken. Op basis van zijn visie moet elk project een waardevolle bijdrage gaan leveren aan het netwerk van samenhangende natuur.

Een van de zes ambities voor Ridderkerk

Samen met bewoners en ondernemers gaat de gemeente de komende jaren actief aan de slag met de opgaven uit de visie. Hiervoor is met de vaststelling van de visie alvast 1.200.000 euro gereserveerd.

Download hier de visie:

Meer info is ook te vinden op www.ridderkerk.nl

Comments are closed.