() Noordrijk is een brede school die bestaat sinds 2006. In 2012 heeft zij een prachtig nieuw gebouw (van SKETS architectuurstudio) gekregen met daarin verschillende functies: openbare school, kinderdagopvang, buitenschoolse opvang, speeltuin, gymzaal en multifunctionele wijkfuncties. Het gebouw is een moderne interpretatie van een tuindorp met een harde, formele buitenzijde aansluitend op het achterliggende woongebied en een zachte, informele zijde als vloeiende integratie met het voorliggende speelplein.

De invulling van het speelplein bestaat vooral uit spelaanleidingen van en met natuurlijke materialen: boomstammen, water, zand, touw, wilgentenen, etc. Op het plein is een grote verhoogde moestuin met zitruimte gerealiseerd. Hier kan worden geƫxperimenteerd met kleur, geur en smaak. Het van het speelplein pakt de vormentaal van de binnengevel op om een spannend, informeel te maken met zo veel mogelijk natuurlijk spelen.

De beleving en de mogelijkheden van het plein sluiten op een eigen wijze aan op het onderwijskundig concept van de brede school: het bieden van een betekenisvolle, stimulerende leeromgeving.
Het speelplein van IKC NoordRijk is open voor alle kinderen uit de buurt. Zij kunnen hier samen spelen en deelnemen aan activiteiten die worden begeleid door de medewerkers van Stichting SPIN

Opdracht: Ontwerp VO en
Opdrachtgever: Antea realisatie

Comments are closed.