Category

Landschapsontwerp

Category

Stadslandgoed Nieuwerve Vlissingen

Samen met H+N+S landschapsarchitecten schreven wij de visie voor de ontwikkeling van het complete MarKaz-terrein. Met het concept ‘Stadslandgoed Nieuwerve’ als proeftuin in de Law Delta ligt er een ontwikkelingsperspectief en ruimtelijk kader voor de gehele locatie. Nadat de verhuizing van de mariniers van Doorn naar Vlissingen werd…

Ruimtelijke inpassing WarmtelinQ

In opdracht van Gasunie werk Studio Marchel-Wim van Dongen momenteel aan de ruimtelijke inpassing van WarmtelinQ. Een ondergronds leidingtracé waarmee restwarmte uit de Rotterdamse haven wordt gebruikt om huizen en bedrijven in Zuid-Holland duurzaam te verwarmen. WarmtelinQ start bij Vondelingenplaat in de Rotterdamse haven. Vanaf daar loopt de…

Betonsloot Amsterdamse Waterleidingduinen

In de jaren ’50 van de vorige eeuw is een kilometerslange betonsloot aangelegd in de Waterleidingduinen voor de toevoer van Rijnwater naar het infiltratiegebied diep in de duinen. In zijn bijna zeventig jarige bestaan is de betonsloot een sterk symbool geworden van de schoonheid en functionaliteit van het…

Vinkenduin heeft allure terug

De realisatie van ons ontwerp voor landgoed Vinkenduin in Vogelenzang, nadert zijn voltooiing. Wij zijn supertrots op het resultaat. Niet in de laatste plaats vanwege de grote aandacht die de opdrachtgever besteed aan het onderhoud. Het is een genot om hier weer regelmatig terug te komen en te…

Een toekomst voor de Beukenlaan Holten

De Beukenlaan van Holten is een uniek laantje aan de voet van de Holterberg. De laan fungeert als recreatieve verbinding tussen Holten en de Holterberg. Een functie die door de realisatie van het belevingspad in 2016-2017 nog eens extra belangrijk wordt. Daarnaast is het laantje sinds de aanplant…

Herstel- en inrichtingsplan landgoed Vinkenduin

We zijn gestart met de herinrichting van landgoed Vinkenduin in Vogelenzang. Op historische grond, op een landgoed met een bijna onherkenbare Leonard Springer tuin, werkt Studio Marchel-Wim van Dongen aan een nieuw ontwerp dat past in de huidige tijd, met de huidige gebruiker als richtinggever. De prachtige gelaagdheid…

Herinrichting groen Leiding over Noord

Voor Eneco verzorgde Marchel-Wim van Dongen de herinrichting van de groengebieden van het project Leiding over Noord. Samen met de gemeenten Vlaardingen, Schiedam en Rotterdam en instanties als het Hoogheemraadschap van Delfland, Groen Service Zuid-Holland en Stichting Boombehoud Vlaardingen is gewerkt aan een hoogwaardige herinrichting waarin nieuwe wensen…

Vormgevingsvisie kunstwerken N33 en welstandscommissie

Tot voor kort was de N33 een van de gevaarlijkste provinciale wegen van Nederland. Door veel vrachtverkeer was de doorstroming slecht en werd er veel ingehaald. In 2010 ondertekende minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat een convenant met de provincies Groningen en Drenthe om de N33 aan te…