Category

Landschapsontwerp

Category

Ruimtelijke inpassing WarmtelinQ

In opdracht van Gasunie werk Studio Marchel-Wim van Dongen momenteel aan de ruimtelijke inpassing van WarmtelinQ. Een ondergronds leidingtracé waarmee restwarmte uit de Rotterdamse haven wordt gebruikt om huizen en bedrijven in Zuid-Holland duurzaam te verwarmen. WarmtelinQ start bij Vondelingenplaat in de Rotterdamse haven. Vanaf daar loopt de…

Betonsloot Amsterdamse Waterleidingduinen

In de jaren ’50 van de vorige eeuw is een kilometerslange betonsloot aangelegd in de Waterleidingduinen voor de toevoer van Rijnwater naar het infiltratiegebied diep in de duinen. In zijn bijna zeventig jarige bestaan is de betonsloot een sterk symbool geworden van de schoonheid en functionaliteit van het…

Vinkenduin heeft allure terug

De realisatie van ons ontwerp voor landgoed Vinkenduin in Vogelenzang, nadert zijn voltooiing. Wij zijn supertrots op het resultaat. Niet in de laatste plaats vanwege de grote aandacht die de opdrachtgever besteed aan het onderhoud. Het is een genot om hier weer regelmatig terug te komen en te…

Een toekomst voor de Beukenlaan Holten

De Beukenlaan van Holten is een uniek laantje aan de voet van de Holterberg. De laan fungeert als recreatieve verbinding tussen Holten en de Holterberg. Een functie die door de realisatie van het belevingspad in 2016-2017 nog eens extra belangrijk wordt. Daarnaast is het laantje sinds de aanplant…

Herstel- en inrichtingsplan landgoed Vinkenduin

We zijn gestart met de herinrichting van landgoed Vinkenduin in Vogelenzang. Op historische grond, op een landgoed met een bijna onherkenbare Leonard Springer tuin, werkt Studio Marchel-Wim van Dongen aan een nieuw ontwerp dat past in de huidige tijd, met de huidige gebruiker als richtinggever. De prachtige gelaagdheid…

Herinrichting groen Leiding over Noord

Voor Eneco verzorgde Marchel-Wim van Dongen de herinrichting van de groengebieden van het project Leiding over Noord. Samen met de gemeenten Vlaardingen, Schiedam en Rotterdam en instanties als het Hoogheemraadschap van Delfland, Groen Service Zuid-Holland en Stichting Boombehoud Vlaardingen is gewerkt aan een hoogwaardige herinrichting waarin nieuwe wensen…