Het Trias VMBO is een school in Krommenie met ca. 1600 leerlingen. Trias valt onder OVO-Zaanstad, een schoolbestuur van zeven scholen voor VMBO, Havo en VWO en een praktijkschool.
Het schoolgebouw en het omliggende schoolterrein is in 2006 opgeleverd. Het gebouw voldoet aan de eisen en wensen van de directie maar dit geldt niet voor het schoolplein. Studio Marchel-Wim van Dongen is gevraagd om een nieuw ontwerp te maken voor de gehele buitenruimte, het bestek op te stellen en te zorgen voor de directievoering.

Het schoolterrein van Trias beslaat ruim 20.000 m2. De footprint van het gebouw is ongeveer 8300 m2. Slechts 10% van het perceel is op dit moment bruikbaar als schoolplein. De rest van het terrein gaat op aan monofunctionele gebieden met fietsparkeren (1400m2), water (1600m2), drassig gebied en oevers (3000m2) en parkeren. Daarbij komt nog dat grote delen van het schoolplein nu niet worden gebruikt omdat ze niet prettig zijn om te verblijven. Tussen de vleugels is het kil en donker en tussen de fietsen is geen ruimte. De enige plek om even te verblijven is bij de uitgang aan de oostzijde, een krappe plek voor de entree, zonder beschutting.

Trias bestaande situatie

Visie
Door slim om te gaan met de beschikbare ruimte kan het plein een mooie aaneenschakeling worden van verschillend te gebruiken plekken. Zo stelden wij voor de ruimtes tussen de vleugels thematisch in te richten en te verbinden met het aanliggende water. De oostzijde van het gebouw zal worden ingericht als welkomstplein. Waar het gebouw zich nu presenteert met overal ‘fietsen voor de deur’, wordt deze nieuwe hoofdentree de centrale ruimte van de school, waar binnen en buiten straks naadloos in elkaar over lopen.

Huidige situatie - fietsen bepalen het beeld
De fietsen zelf nemen een groot deel van het huidige plein in beslag. Door het fietsparkeren slim te groeperen en ruimte te laten voor bewegen tussendoor, wordt een nu ‘vervelend gegeven’ een fijne groene plek. Het plein wordt aangekleed met mooie, sprekende objecten die uitnodigen tot gebruik. Bestaand meubilair wordt waar mogelijk hergebruikt.

Visie schoolplein Trias

Het ontwerp voor het schoolplein wordt gerealiseerd in augustus 2017. De beplanting volgt in het najaar van 2017.

Comments are closed.