De commissie grondgebied van de gemeente heeft zich tijdens haar vergadering van 10 maart jl. positief uitgesproken over ons toekomstplan voor de van .
Maatregelen betreffen het beperken van verkeer en het zorgdragen voor groeiplaatsverbetering. De beukenlaan zal met voldoende boombeschermende maatregelen zeker nog 80 jaar een prachtig beeldbepalend element zijn.

Comments are closed.