De commissie grondgebied van de gemeente heeft zich tijdens haar vergadering van 10 maart jl. positief uitgesproken over ons toekomstplan voor de van Holten.
Maatregelen betreffen het beperken van verkeer en het zorgdragen voor groeiplaatsverbetering. De zal met voldoende boombeschermende maatregelen zeker nog 80 jaar een prachtig beeldbepalend element zijn.

Comments are closed.