In samenspraak met de bewoners van de Kerkstraat hebben wij een nieuw profiel ontworpen wat recht doet aan het historische karakter van de straat en waarbij de relatie met de wordt verbeterd.

De Kerkstraat is van oorsprong de verbinding tussen de dorpen Hendrik-Ido-Ambacht en Oostendam. De straat vormt onderdeel van de historische dijkenstructuur van het oostelijk deel van de Zwijndrechtse en fungeerde als dijk van het riviertje de Waal.

[Kaart van Hendrik Ido Ambacht, 1886]
Door de tijd is de relatie tussen Kerkstraat en Waal sterk voelbaar gebleven. Vanwege verstedelijking en daarmee gepaard gaande intensivering van het verkeer over de Kerkstraat, staat deze beleving echter continue onder druk.

In de Gebiedsvisie ( Hendrik Ido Ambacht, 2014) wordt het belang van de relatie tussen Kerkstraat en Waal duidelijk benadrukt. Daarbij wordt de relatie gelegd tussen Kerkstraat en (Oostendam). De zone Kerkstraat-Havenhoofd wordt vanuit deze visie beter beleefbaar en beter toegankelijk.

[Visiebeeld op het gebied rondom de Kerkstraat]

Kansen pakken

In de afgelopen 5 jaar zijn er al diverse verbeterslagen gemaakt.

 • De ligplaatsen zijn aangepakt
 • Bootjes die niet meer werden gebruikt en/of waren gezonken zijn verwijderd
 • De oevers zijn beter toegankelijk en beleefbaar gemaakt door aanbrengen van paden en de plaatsing van bankjes.
 • Het ontwerp van het nieuwe Havenhoofd is in een ver gevorderd stadium

Maar er zijn ook zaken blijven liggen, waaronder:

 • Het zorgen voor een veilige fietsverbinding over de Kerkstraat
 • En de wens van de bewoners om de beeldkwaliteit van de weg als geheel aan te pakken

Het project Kerkstraat-Havenhoofd is dus nog niet af. Tegelijkertijd liggen er nieuwe kansen. Het project Havenhoofd is zich aan het ontwikkelen en kan als vliegwiel fungeren voor (wenselijke of nieuwe) ontwikkelingen aan de Kerkstraat.

Daarnaast is het project Dorpstraat, ook onderdeel van de Gebiedsvisie Waalzone, gerealiseerd. Alhoewel de gebiedsvisie geen relatie heeft gelegd tussen de gebieden Dorpstraat en Kerkstraat, is het ( alleen al vanuit historisch perspectief) interessant om te kijken of er een verband kan worden gelegd.

De vraag

Vanuit de gemeente kregen wij de vraag om voor het hele profiel van de Kerkstraat inzichtelijk te maken hoe tot afronding van dit visiedeel kan worden gekomen, rekening houdend met wensen van omwonenden en eventuele nieuwe kansen. Daarna zou het idee voor de Kerkstraat uitgewerkt moeten worden tot en met Definitief Ontwerp inclusief en .

De gemeente heeft hierbij de volgende uitgangspunten benoemd:

 1. De Kerkstraat wordt geen 30 km gebied
 2. Er mogen geen vrachtwagens meer de Kerkstraat op
 3. Er is behoefte aan bredere trottoirs, met name op plekken waar voor woningen nu erg weinig ruimte is
 4. Een oplossing hoe de veiligheid voor de fietsters kan worden gewaarborgd (zoals fietsstroken)
 5. Maatregelen om snelheid te beperken.

Resultaat

In samenspraak met de bewoners van de Kerkstraat hebben wij een nieuw profiel ontworpen wat recht doet aan het historische karakter van de straat en waarbij de relatie met de Waal wordt verbeterd. Trottoirs en parkeervakken worden uitgevoerd in gebakken klinkers. De rijbaan wordt voorzien van fietssuggestiestroken. Onderdeel van de is tevens een opwaardering van het bestaande langs de route, het vernieuwen van het straatmeubilair en het vervangen van de bushokjes.

[Definitief ontwerp Kerkstraat Hendrik-Ido-Ambacht]

[Impressie Kerkstraat huidige situatie – toekomstige situatie]
De herinrichting van de Kerkstraat zal plaatsvinden in het najaar van 2020.

Info:

Type: ontwerp
Opdracht: visie, schetsontwerp, voorlopig ontwerp, definitief ontwerp, bestek, aanbesteding
Uitvoering: 2020
Samenwerking met: HGCA (technisch tekenwerk en bestek), LAP landscape and urban design (vormgeving en impressies)

Comments are closed.