In de jaren ’50 van de vorige eeuw is een kilometerslange betonsloot aangelegd in de Waterleidingduinen voor de toevoer van Rijnwater naar het infiltratiegebied diep in de duinen. In zijn bijna zeventig jarige bestaan is de betonsloot een sterk symbool geworden van de schoonheid en functionaliteit van het ‘waterwinlandschap’.

De sloot is echter hard aan vervanging toe. Hij is lek en overstroomt af en toe. De sloot zal over een lengte van 1,7 kilometer vervangen worden door een ondergrondse leiding. Het voordeel van de ondergrondse leiding is dat er over een grote lengte landschapsherstel kan plaatsvinden. Tegelijkertijd zal de recreant een kenmerkend en veel gefotografeerd kunstwerk moeten gaan missen. Samen met Waternet werken wij aan de landschappelijke inpassing van deze leiding waarbij we streven naar een ecologische meerwaarde, landschappelijk herstel en nieuwe ‘highlights’ voor de recreant.

Voor meer informatie kunt u ook terecht op de site van Waternet: Project Betonsloot.

Comments are closed.