De realisatie van ons voor landgoed in Vogelenzang, nadert zijn voltooiing. Wij zijn supertrots op het resultaat. Niet in de laatste plaats vanwege de grote aandacht die de opdrachtgever besteed aan het onderhoud. Het is een genot om hier weer regelmatig terug te komen en te zien hoe het landgoed zicht langzaamaan ontwikkelt en voegt naar de gebruikers.

is een relatief jonge buitenplaats. Ontstaan tussen 1919 en 1924 na afsplitsing van het grote landgoed Leyduin en met de bouw van een hoofdhuis met bijgebouwen. Het mooie aan de buitenplaats Vinkenduin is dat er altijd een hechte relatie is geweest tussen het huis en de omgeving. De tuinarchitect heeft in 1924 opdracht gekregen om het voor de tuin te maken. Alhoewel de ingrepen die hij pleegde typisch Springer zijn, met organisch gevormde paden en gebruik van specifieke bomen om plekken te accentueren, is er nooit sprake geweest van een complete ‘stijltuin’.
Uit het uit 1924 van spreekt liefde voor de locatie. Er is vooral gefocussed op doorzichten, wegnemen van obstakels en benadrukken van bijzondere plekken. Het ontbreken van een stijltuin bij het landgoed is achteraf ook de zwakte van gebleken. Waar in het naastgelegen landgoed Leyduin de tuin en gebouw als monument zijn benoemd is op Vinkenduin de herkenbaarheid van de Springer-ingrepen grotendeels verdwenen. Dit is deels te wijten aan de opsplitsing van de oorspronkelijke buitenplaats in een erfpacht deel met tuin en woning van ca.9000m2 en een door Landschap Noord Holland beheerd gedeelte (de rest) dat nu is bestempeld als bosreservaat en onderdeel vormt van Natura2000-gebied. De voorlaatste eigenaar van het landhuis heeft wel geïnvesteerd in een nieuwe aanleg aan de voorzijde van het huis maar deze is erg op het huis gericht en mist inbedding in het grotere geheel. Tegelijkertijd verdwijnen geleidelijk de stijlknemerken van het landgoed door het ingestoken beheer van Landschap Noord-Holland. De oorspronkelijke lanen zijn onderdeel geworden van opgeschoten bos.
De allure van een landgoed staat of valt uiteindelijk met de eigenaar/eigenaren. Anno 2015 miste een duidelijke eigen signatuur. Het landschap is onveranderd prachtig. Maar er was veel te winnen in de afstemming tussen huis en omgeving. De huidige eigenaar van het landhuis was ambitieus en wilde de potentie van de plek gebruiken om er iets prachtigs van te maken.

Voor landgoed hebben wij voorgesteld een integraal plan op te stellen waarin het landgoed:
1. een meerwaarde oplevert voor zijn omgeving en viceversa;
2. recht doet aan zijn historie;
3. een signatuur krijgt van de huidige eigenaar.

Ad 1. De meerwaarde voor het landgoed hebben wij vooral vertaald door te zoeken naar een hechte relatie tussen woning, tuin en landschap. Doordat het landgoed zowel kadastraal als beleidsmatig is versnipperd heeft er intensieve afstemming plaatsgevonden tussen Landschap Noord-Holland, de gemeente Bloemendaal, Provincie Noord-Holland en de eigenaar. De vroegere hechte relatie tussen landgoed en landschap was deels verloren gegaan. De huidige regelgeving maakte het niet zomaar mogelijk om dit te herstellen.
Met ons masterplan hebben we binnen de beperkingen gezocht naar een nieuwe samenhang.

Ad 2. Samen met landschap Noord-Holland zijn de historische kenmerken van het landgoed versterkt.
De oude eiken- en beukenlanen zijn deels verjongd en storende elementen zijn verwijderd.
Daarnaast hebben wij voorgesteld de visuele relaties met het omliggende landschap, zoals deze in het oorspronkelijk Springer- voorkwamen, te herstellen. Dit vergt echter een beleidswijziging.

Ad 3. We hebben de aanwezige stijltuin aangepast en in grootte ruim verdubbeld. Hierdoor vormt de tuin een duidelijke en eigentijdse schakel tussen woning en landschap. De overgang naar het landschap is zacht vormgegeven met een combinatie van sierheesters en bosplantsoen. Ook zijn incidenteel nieuwe grote bomen aangeplant, die vanaf de woning het zicht het landschap in leiden .Alles passend binnen de natuurwetgeving en zodanig dat een duidelijke grens zichtbaar is tussen privé en openbaar. Tot slot is veel aandacht besteed aan de uiteindelijke uitstraling van de directe woonomgeving. De terrassen om het huis zijn vernieuwd in Belgisch hardsteen, nieuwe wandelpaden van en naar de woning zijn aangelegd, vaste planten zijn aangebracht naar smaak van de bewoner en er is een nieuwe entree gemaakt zodat met de auto rondgereden kan worden, passend bij een landgoed van allure. Een spiegelvijver is gepland.

Comments are closed.