De van is een uniek laantje aan de voet van de . De laan fungeert als recreatieve verbinding tussen Holten en de Holterberg. Een functie die door de realisatie van het belevingspad in 2016-2017 nog eens extra belangrijk wordt. Daarnaast is het laantje sinds de aanplant van de beuken, ongeveer 105 jaar geleden, uitgegroeid tot het visitekaartje van het dorp.
De Beukenlaan representeert de schoonheid van de omgeving van Holten. Maar de Beukenlaan is ook een ontsluitingsweg. Bestemmingsverkeer, landbouwverkeer en vrachtverkeer t.b.v. de horeca op de Holterberg maken allemaal gebruik van de Beukenlaan. Door de toename van intensiteit van dit verkeer in combinatie met de toename van de grootte en zwaarte van de voertuigen staat de gezondheid van de onder druk.

Studio Marchel-Wim van Dongen is gevraagd om inzichtelijk te maken hoe de toekomst van de laan er uit komt te zien.
Hierbij hebben we antwoord gegeven op de vragen: Wat bepaalt de kracht van een laan? Wat is de betekenis van de laan voor Holten? Wat zijn de opties voor de lange termijn (inboet, vervangen of faseren)?
Tree-o-logic (Bernard Flier) heeft ons in dit project geadviseerd over de toekomstverwachting van de bomen en met welke maatregelen de levensduur is te verlengen.

Comments are closed.