Tot voor kort was de een van de gevaarlijkste provinciale wegen van Nederland. Door veel vrachtverkeer was de doorstroming slecht en werd er veel ingehaald.
In 2010 ondertekende minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat een convenant met de provincies Groningen en Drenthe om de N33 aan te pakken en te verdubbelen.
De verdubbeling zal de verkeersveiligheid moeten verhogen en een positieve bijdrage moeten leveren aan de bereikbaarheid van de Veenkoloniën en het Eemsdeltagebied.

De N33 tussen Assen en Zuidbroek wordt nu een autoweg met vier rijstroken en een snelheidslimiet van 100 kilometer per uur. De huidige rijbaan blijft liggen en afwisselend wordt aan de oost- of de westzijde een extra rijbaan aangelegd. Bij dee verbreding zullen ook een groot aantal moeten worden vernieuwd of aangepast. Er zullen 26 nieuwe komen en 14 zullen worden aangepast.

Als uitwerking van de Nota landschappelijke inpassing (onderdeel OTB) tekende Marchel-Wim van Dongen voor de van de kunstwerken.

Op 1 oktober 2012 hebben Rijkswaterstaat en het consortium Poort van Noord het contract voor de verdubbeling van de N33 ondertekend. Vanaf het voorjaar van 2013 zullen de werkzaamheden voor de verdubbeling starten.

Om te voorkomen dat Poort van Noord voor het verkrijgen van de noodzakelijke bouwvergunningen meerdere loketten af moet gaan, heeft het Bestuurlijk Platform N33 het besluit genomen om één

Studio Marchel-Wim van Dongen is gevraagd de Centrale Welstandscommissie te ondersteunen en te adviseren bij de uitvoering van haar taken.

Comments are closed.