In opdracht van Gasunie werk Studio Marchel-Wim van Dongen momenteel aan de ruimtelijke inpassing van WarmtelinQ. Een ondergronds leidingtracé waarmee uit de Rotterdamse haven wordt gebruikt om huizen en bedrijven in duurzaam te verwarmen.

WarmtelinQ start bij Vondelingenplaat in de Rotterdamse haven. Vanaf daar loopt de leiding via Vlaardingen, Schiedam, Midden-Delfland, Delft en tot in Den Haag. Onderweg komt er een aftakking ter hoogte van Delft, richting het Westland.

Bij de aanleg van dergelijke tracés is het enorm belangrijk een goede dialoog te voeren met alle betrokkenen. Het project roept namelijk veel vraagtekens op. Want is restwarmte nu wel zo duurzaam? En houd je hiermee juist niet ‘fossiele' industrie in leven? En wat krijgen we er voor terug als het tracé eenmaal is aangelegd?

Met de inpassing van het tracé en de die daarna plaatsvindt trekken we samen op met gemeente, belangengroepen en bewoners. Input van zowel gebruikers als specialisten op het gebied van , water, bodem en is essentieel voor het slagen van een dergelijk project.

En niet alles is heiligmakend. Want uiteindelijk is deze energie niet 100% schoon en zal de impact ondergronds en bovengronds soms zichtbaar blijven. Maar het is wel een project dan onderdeel is van een grote transitie in de manier waarop we bezig zijn met energie, denken over energie en gebruik gaan maken van energie.

Vanuit onze rol als landschapsarchitect verbinden en wegen we alle belangen zo goed mogelijk. Zo zoeken we aansluiting bij toekomstige ontwikkelingen die gaan plaatsvinden binnen gemeentes, zoals de centrumvernieuwing in Rijswijk en de aanleg van een dakpark in Vlaardingen.

Maar ook kijken we naar mogelijkheden om de ecologische kwaliteit van gebieden te verbeteren. Als er toch gegraven wordt om een leiding aan te leggen waarom dan niet meteen natuurvriendelijke oevers of paddenpoelen realiseren?

Wat enorm bevredigend is in dit soort projecten is om de ‘drive' van alle betrokkenen te ervaren. Niet eerder in onze tijd is er zoveel besef geweest voor de noodzaak om te verduurzamen. Ook hier zie je in de afgelopen jaren een duidelijke transitie in denken. Erg mooi om hier deel van uit te mogen maken.

Comments are closed.