Studio Marchel-Wim van Dongen werkt aan het ontwerp van een 3600m2 grote tuin bij een nog te bouwen villa in Joure.
De toekomstige woning ligt op een nieuw opgeworpen terp met prachtig uitzicht over water.

Met het ontwerp van deze villatuin willen we zoveel mogelijk gebruik maken van de kwaliteit van de complete kavel.
Het moet niet ‘mooi wonen op een terp’ worden maar ‘wonen in een uniek landschap’.

wonen terp

Met een zoveel mogelijk gesloten grondbalans zal de terp zo gevormd gaan worden dat de hoogteverschillen niet een barrière vormen maar een schakel tussen ruimtes. Luie trappen, verdiepte terrassen, een uitzichtheuvel en zichtassen vormen de ingrediënten voor een tuin met allure waar binnen en buiten op een unieke manier zijn vervlochten.

Comments are closed.