Project: Ontwerp tuin voormalig klooster Don Rua ‘s-Heerenberg
In opdracht van: Oranjewoud bv
Jaar: 2012

Opgave
Woonzorg Nederland Projectontwikkeling BV heeft het initiatief genomen om het voormalige Bonifatiusklooster te ‘s-Heerenberg te transformeren tot een woongebouw voor senioren met publieksfuncties op de begane grond.
Het klooster en zijn directe omgeving, de voormalige kloostertuin en het park met kruisweg en kapelletjes, zijn van grote historische waarde voor ‘s-Heerenberg en vormen een belangrijke identiteitsdrager van de gemeente. Deze waarde wordt ook onderkend in het masterplan van de gemeente (2003) waarin het voormalige klooster fungeert als entree en schakel tussen het historisch centrum, het landschap en het park. Helaas zijn het stadspark en de omgeving van het klooster verworden tot twee gescheiden werelden.

Visie
Leidend in de visie voor de herinrichting is het opnieuw vormgeven van kloosterthema’s zoals afsluiting, bezinning, zelfvoorziening en recreatie. Door gezamenlijk op te trekken met de gemeente, die het aangrenzende stadspark gaat herinrichten, is de ambitie uitgesproken een plan te maken waarbij klooster en stadspark opnieuw worden herenigd.

Ontwerp
Een woongebouw voor senioren met publieke functies appelleert aan dezelfde behoeften als die van een klooster; het gaat om je thuis voelen, een gevoel van veiligheid en geborgenheid, rust kunnen vinden, je kunnen vermaken en tegelijkertijd onderdeel kunnen zijn van de maatschappij.
Zonder historiserend te willen zijn behelst het ontwerp een moderne interpretatie van deze oude principes. Het taakstellend budget heeft hierbij uitgedaagd inventief te zijn; groene schermen als kloostermuur, de omgeving als decor, onderhoudsarme tuinen en warme maar terughoudende materialen.

Comments are closed.