Als onderdeel van het team Powerhouse Company / LAP Landscape & Urban Design hebben we de opdracht gewonnen om de toekomst van het voormalige Noorder Dierenpark vorm te geven. Onder de titel ‘Cultuurpark Emmen – Attractief zoölogisch met organische architectuur' ontwikkelde het team de eerste aanzet voor het Kwaliteitsboek.

Kwaliteitsboek

Het Kwaliteitsboek bepaalt de uitstraling van het zogenaamde ‘Mensenpark' als het gaat om de toekomstige nieuwe inrichting van het openbaar gebied, geeft kaders voor duurzaamheid en geeft de randvoorwaarden voor nieuwe ontwikkelingen in de voormalige .

Via meerdere selectierondes is de opdracht voor het opstellen van het Kwaliteitsboek gegund. De opgestelde visie van het ontwerpteam werd door de vakjury aangewezen als beste voorstel om het dierenpark te transformeren naar het beoogde mensenpark.

Visie

De visie heeft drie pijlers: het borgen van de cultuurhistorische essentie, het vastleggen van de gebiedsambitie en de organische ontwikkelstrategie. Met deze strategie wil de gemeente het gebied omvormen naar een creatieve broedplaats.

De dierentuin van Emmen ligt direct aan de markt in het centrum van Emmen. De plek kent een uniek dat zich ontwikkelde van , naar lokale dierenweide en later dierentuin van nationale betekenis naar . In het park staan eeuwenoude en liggen restanten van de visvijvers indertijd aangelegd door de bisschop van Utrecht.

Bio-based materialen

Energetische duurzaamheid en demontabele bouwmethodiek vormen een belangrijk onderdeel van de architectonische opgave. De visie zal leiden tot multifunctionele gebouwen met een hoge toekomstwaarde en worden uitgevoerd met voornamelijk bio-based materialen.

Organische vormen

De keuze voor organische vormen voor de architectuur kwam heel natuurlijk vanwege de eeuwenoude bomen en historische erfgoedlaag in het gebied. De golvende lijnen van de dierentuin wordt doorgezet in de nieuwe architectuur.
In de komende maanden zullen de ontwerpers samen met de gemeente en alle stakeholders verder werken om de aanzet door te ontwikkelen naar het Kwaliteitsboek. Sander Lap zal namens het ontwerpteam optreden als kwaliteitsregisseur.

Opdrachtgever: Gemeente Emmen
Architect: Powerhouse Company
Landschapsarchitect: LAP Landscape & Urban Design
Team: Nanne de Ru, Stefan Prins, Frank Loer, Andreea Nae, Sander Lap, Marchel-Wim van Dongen, Tomas Kalinauskas, Marieke Zegwaart, Christian Rommelse, Eirini Trachana

Comments are closed.