De geschiedenis van het van ‘s-Heerenberg gaat terug naar het begin van de 20e eeuw. Rond 1910 stichten Duitse jezuïeten aan de Emmerikseweg het Don Rua. Het huidige stadspark vormde een onderdeel van een veel groter grondgebied rondom het klooster met ondermeer tuinen, akkers, zwembad, sportterreinen en begraafplaats. Na het vertrek van de kloosterlingen in de jaren '70 van de vorige eeuw is het grondgebied steeds kleiner geworden. Met de verkoop van het klooster aan Woonzorg in 2000, is het kloostergebouw met voor- en achterterrein afgesplitst van het huidige . De vroegere landbouwgronden en sportvelden zijn ondertussen door de gemeente ontwikkeld als woongebied.

Met de van het stadspark van ‘s-Heerenberg hebben we ons ten doel gesteld een samenhangend integraal plan te maken waarbij recht wordt gedaan aan de hechte relatie van het klooster met zijn omgeving. Met name het herstellen van de relatie van het kloostergebouw en park, waar bidlaan en kruisweg nog aanwezig waren, hebben een prachtige hernieuwde betekenis gegeven aan deze historische, en voor ‘s-Heerenberg belangrijke, plek. Daarnaast is gekeken in hoeverre relicten van het vroegere grondgebied (zoals kloostermuur, berceau, en kapel) bij kunnen dragen aan het verhaal en de beleving.

Met het van het park geven we een hedendaagse invulling aan de thema's die verbonden zijn aan het kloosterleven:

  • Afsluiting;
  • Zelfvoorziening;
  • Bezinning;
  • Het hiernamaals;
  • Recreatie.

Het donkere, besloten karakter van het huidige ‘bos' maakt plaats voor een open, transparante waarin ruimte wordt gemaakt voor nieuwe functies en waarin een duidelijke wisselwerking bestaat tussen park, kloostergebouw en omgeving.

De thema's zijn hierbij als volgt vertaald:

  • Afsluiting betekent zorgen voor samenhang tussen park en klooster en zorgdragen voor heldere randen;
  • Zelfvoorziening betekent het toevoegen van elementen die voorzien in de levensbehoefte zoals een vijver, boomgaard, etc.;
  • Bezinning. Een duidelijke plek voor de kruisweg en de staties naast het zorgdragen voor een duidelijke zonering in rust en drukte;
  • Het hiernamaals wordt vertaald als het plaats bieden aan alle doelgroepen; van jong tot oud;
  • Recreatie. De hoofdfunctie van het nieuwe park; verblijven, genieten, bewegen.

Comments are closed.