Resultaat: 1e prijs
Realisatie: 2005-2007

Inleiding
Midden Delfland is een uniek gebied dat een onmisbare bijdrage levert aan de leefkwaliteit van de zuidflank van de Randstad. Veel geld en moeite zijn gestoken in de vastlegging van het veenweidelandschap, het verstevigen en recreatief aantrekkelijk maken van de randen en het vergroten van de recreatieve en natuurlijke waarden van het gebied.

Marchel-Wim van Dongen en Erik de Graaf werden in 2003, middels een besloten prijsvraag uitgenodigd door de reconstructiecommissie om een te maken voor een drietal . Het doel van deze opgave was om met het realiseren deze uitzichtpunten een bijdrage te leveren aan het vergroten van de herkenbaarheid en de belevingswaarde van Midden Delfland

De landmarks van Midden Delfland
Midden Delfland ontleent voor een deel haar charme aan het gegeven dat, rondom, de randstad zichtbaar is; elk moment ben je je bewust hoe bijzonder het is een dergelijk gebied nabij de stad tot je beschikking te hebben. Gelukkig zijn nooit alle landmarks van de omliggende steden vanuit één punt tegelijkertijd zichtbaar. Altijd heb je het idee op de rand van een groot te staan.

De vorm
Kenmerkend voor de inzending is de geheel eigen vormentaal van de objecten. Een familie van sierlijke vormen. Slank en gebogen als riet in de wind. Een combinatie van natuurlijk hout en menselijk . De bouwwerken stralen uit waarvoor ze zijn ontworpen. Onopvallendheid is hier niet op zijn plaats. Dit zijn objecten met een doel. Niet zomaar uitkijktorens als atracties op een route; dit zijn rustmomenten. Hier rij je bewust naar toe, omdat je hier kan genieten van Midden Delfland in al haar facetten, van elkaar of van je boek.
Met de 3 rustmomenten wordt een nieuw thema geïntroduceerd in Midden Delfland: ‘take a chair'. De identiteit van Midden Delfland krijgt hiermee een oppepper; gelabeld als de plek waar je je even kan losmaken van het dagelijks leven, aanschouwend vanuit een stoel.
Ga er even voor zitten.

De stoelencollectie
Elk van de drie uitzichtpunten heeft zijn eigen karakter: Een individuele stoel om het stilleven van Midden delfland te ondergaan, een intiem balkon aan de rand van de natuur, een collectieve tribune waar een plek wordt gevonden om de hectiek die er ook bestaat in Midden Delfland te aanschouwen.
De 3 objecten hebben tezamen een meerwaarde; ze vertellen het verhaal van Midden-Delfland, zijn herkenbaar als reisdoel en verhogen de gebruiksmogelijkheden van het gebied.
Daarnaast moet duidelijk zijn dat het hier geen betreft, het zijn gebruiksvoorwerpen, voor iedereen begrijpelijk, voor iedereen interessant.

Comments are closed.